VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 21-09-2015 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: J. Leegwater
0
0
1
4
4
2
4
5
5
3
2
0
0
1
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage