VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 13-04-2015 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Janine Schiphorst - Kijk in de Vegte
Griffier: Joost Leegwater
0
8
3
3
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage