VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 08-12-2014 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Janine Schiphorst - Kijk in de Vegte
Griffier: Joost Leegwater
1
0
2
17
0
0
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage