VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 06-10-2014 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Janine Schiphorst - Kijk in de Vegte
Griffier: Joost Leegwater
0
2
1
2
14
2
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage