VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 19-05-2014 19:45 uur


Raadzaal
Voorzitter: Herman Kleine Koerkamp
Griffier: Henry v.d. Woude
0
0
1
0
9
Griffier: Joost Leegwater
3
Griffier: Henry v.d. Woude
2
3
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage