VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 17-11-2014 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Janine Schiphorst - Kijk in de Vegte
0
1
1
1
3
3
Griffier: Mirjam Meijer-Uitenbroek
7
2
2
1
2
0
0
0
1
1
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage