VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 15-04-2013 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Ruud van Leeuwen
Griffier: Nancy IJnema
0
0
1
30 min - 4
60 min - 6
15 min - 3
20 min - 8
30 min - 3
10 min - 3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage