VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 11-11-2013 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Arend Jan Schuurman
Griffier: Joost Leegwater
0
0
1
3
3
3
2
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage