VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 11-03-2013 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Arend Jan Schuurman
Griffier: Nancy IJnema
0
0
1
10 min - 2
30 min - 3
30 min - 2
0
0
1
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage