VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 10-06-2013 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Arend Jan Schuurman
Griffier: Nancy IJnema
0
0
1
60 min - 22
45 min - 2
60 min - 2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage