Raadscommissie 09 december 2013 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1

  Opening

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Spreekrecht burgers

  Raadzaal
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Vaststelling agenda

  Raadzaal
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4

  30 min - Vaststellen verordening Drank- en horecawet

  Voorbereidend besluitvormend
  Raadzaal
  11 documenten
  Voorstel:
  Vast te stellen de verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (Drank- en horecaverordening) gemeente Dalfsen en het formulier aanvullende vragen aan paracommerciële rechtspersonen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5

  20 min - Projectmanagement en toezicht realisatie glasvezelnetwerk

  Voorbereidend besluitvormend
  Raadzaal
  1 documenten
  Voorstel:
  1. Aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor projectmanagement en toezicht op de aanleg van breedbandnetwerk van:
  a. € 90.000 voor Dalfsen en Lemelerveld
  b. € 96.000 voor Nieuwleusen Synergie
  c. € 182.000 voor het Buitengebied
  2. De kosten te dekken uit nog te realiseren leges en degeneratiekosten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6

  40 min - Beleid Plattelandswoningen en mantelzorgwonen

  Voorbereidend besluitvormend
  Raadzaal
  5 documenten
  Voorstel:
  De Beleidsnota Plattelandswoningen vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7

  30 min - Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015

  Voorbereidend besluitvormend
  Raadzaal
  4 documenten
  Voorstel:
  1. Het Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 vast te stellen.
  2. In te stemmen met de vijf speerpunten uit het Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 en het bijbehorende projectenboek.
  3. In te stemmen met het voorstel voor de invulling van de verdere verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen (zie blz. 21 Meerjarenprogramma Duurzaamheid).
  4. In te stemmen met het voortzetten van de subsidie duurzame nieuwbouw in 2014 en 2015 (zie blz. 27 Meerjarenprogramma Duurzaamheid).
  5. In te stemmen met het vasthouden van € 733.000,- voor lopende projecten binnen het duurzaamheidsbeleid en de overige claim duurzaamheid van € 527.000,- te laten vervallen (= weer vrij te besteden binnen de reserve Milieu).
  6. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 465.000,- voor nieuwe projecten binnen het Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015. Dit bedrag kan ten laste worden gebracht van de reserve Milieu.
  7. De financiele consequenties van voorstel 6 te verwerken via begrotingswijziging 2014/4.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8

  Sluiting

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten