VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 08-04-2013 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Arend Jan Schuurman
Griffier: Nancy IJnema
0
0
1
60 min - 3
30 min - 7
20 min - 7
15 min - 3
15 min - 2
0
0
3
4
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage