VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 03-12-2012 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Arend Jan Schuurman
Griffier: Nancy IJnema
0
4
1
20 minuten - 7
50 minuten - 8
30 minuten - 6
30 minuten - 1
30 minuten - 5
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage