VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 12-11-2012 19:30 uur


Raadzaal
Griffier: Nancy IJnema
0
0
1
20 minuten - 2
20 minuten - 2
30 minuten - 4
30 minuten - 4
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage