VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 01-10-2012 20:15 uur


Raadzaal
2
Voorzitter: Arend Jan Schuurman
Griffier: Nancy IJnema
0
2
1
2
7
5
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage