VergaderingVergadering van Openbare informatieavond De Trefkoele
Datum: 10-04-2013 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Luco Nijkamp
Griffier: Nancy IJnema
0
1
1
1
3
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage