VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 22-04-2024 20:00 uur
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: G.J.H.T. van Dijk


Raadzaal
0
1
0
6
0
5
2
3
4
0
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage