VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 21-05-2024 20:30 uur
Voorzitter: I.G.J. Haarman
Griffier: J. Leegwater


Raadzaal
0
1
0
3
4
10
2
0
11
7
2
2
1
0
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage