VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 02-04-2024 21:00 uur
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater


Raadzaal
0
1
0
3
6
0
4
5
5
7
0
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage