VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-11-2023 19:30 uur


Raadzaal
0
0
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
1
0
4
4
1
0
4
2
2
4
3
0
8
5
0
2
2
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage