VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-03-2023 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
0
0
0
1
4
7
5
7
4
6
12
9
5
3
2
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage