VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-04-2023 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
0
0
1
1
0
7
2
2
0
6
7
4
0
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage