VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 23-01-2023 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
0
0
0
1
7
0
3
1
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage