VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 16-10-2023 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
4
1
0
2
3
0
2
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
6
3
0
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage