VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-05-2022 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
0
1
2
1
2
2
3
2
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage