VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-06-2022 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
1
19
10
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage