VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 03-11-2022 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
1
29
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage