VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-09-2022 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
0
1
0
1
5
1
4
3
6
20
3
10
6
3
2
1
2
2
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage