VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-04-2022 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
0
0
0
2
1
3
3
3
11
16
2
3
3
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage