VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-01-2022 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
0
0
0
3
2
1
5
8
6
2
3
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage