VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-06-2022 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
0
0
0
1
4
2
4
3
3
7
6
2
3
3
2
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage