VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 29-03-2021 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
0
0
0
1
9
2
1
4
3
3
5
10
1
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage