VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-04-2021 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
0
0
0
0
2
1
10
9
4
4
2
2
5
0
4
7
4
3
2
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage