VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-10-2021 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
0
1
0
1
4
5
3
4
3
3
1
2
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage