VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-05-2021 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
0
0
2
0
3
8
1
10
4
3
5
2
7
4
6
4
4
3
1
7
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage