VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-01-2021 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
0
0
0
0
4
1
4
10
5
9
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage