VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 21-06-2021 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
0
0
0
3
2
1
8
5
5
2
7
10
8
15
5
3
3
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage