VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-12-2021 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
0
0
0
0
1
3
6
3
2
8
4
5
14
6
3
4
2
3
1
1
2
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage