VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 15-02-2021 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
0
0
1
1
6
6
5
4
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage