VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-01-2020 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
0
0
0
3
3
1
6
3
7
2
4
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage