VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-10-2020 19:30:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
4
0
2
1
9
3
2
6
6
11
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage