VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 23-11-2020 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
0
1
0
3
2
1
8
3
2
1
2
3
5
2
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage