VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-04-2020 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
0
1
0
1
2
1
2
5
3
3
20
6
3
5
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage