VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 14-12-2020 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
0
0
0
3
2
1
3
9
8
3
4
4
5
3
3
1
4
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage