VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 02-11-2020 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
0
0
1
13
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage