VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 28-10-2019 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
0
0
1
1
4
4
5
7
8
4
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage