VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 28-01-2019 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
1
1
3
1
4
8
1
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage