VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-03-2019 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
0
0
2
1
6
2
6
3
9
3
2
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage