VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 23-09-2019 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
0
0
0
1
3
1
4
5
2
2
9
9
15
1
4
8
2
5
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage