VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 08-11-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C.P. Noten
Griffier: J. Leegwater
1
21
9
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage